Ordförande: Per-Ola Johansson

Vice Ordf/sekreterare: Irma Strömberg

Kassör/föreståndare: Christian Stärnevall

Ledamot: Hans Tornerhjelm

Ledamot: Billy Peltonen

Ledamot: Mikael Holmström

Ledamot: Lena Krusberg

Ledamot: Max Johansson

Ledamot: Martin Hellström

Ledamot: Mikael Danielsson

Ledamot: Ronny Andersson

Ledamot: Jonas Sandström

Samarbetspartners

1.Ubåtsflottiljen
3.Sjöstridsflottiljen
4.Sjöstridsflottiljen
Sjöstridsskolan
Amf1
Marinbasen

Beijers
Succé
Yoga Sangam
Luddwes

hushållscenter