fortsättning.

Från många institutioner uttalades ett starkt stöd för militärhemstanken i Karlskrona. Exempel härpå var biskopen i Lunds stift Edw. Rohde och dåvarande Chefen för Marinen viceamiral Helge Strömbeck m fl. Efter en proposition till riksdagen av sittande finansministern Per Edvin Sköld anslogs utan debatt 200.000 kronor till själva byggandet.

För att förvalta insamlade medel och för att genomföra projektet konstituerades i mars 1942 en stiftelse på fem personer, inledningsvis sorterande under kyrkorådet i Amiralitetsförsamlingen. Denna stiftelse ombildades ganska snart till den helt fristående ”Stiftelsen Militärhemmet i Karlskrona”.

För att slutligen göra en lång och intressant historia något kortare, Militärhemmet invigdes våren 1953 och ovan nämnd stiftelse består än idag och förvaltar och driver fastighet och verksamhet.


Tillbaka

Samarbetspartners

1.Ubåtsflottiljen
3.Sjöstridsflottiljen
4.Sjöstridsflottiljen
Sjöstridsskolan
Amf1
Marinbasen

Beijers
Succé
Yoga Sangam
Luddwes

hushållscenter