Militärhemmet i Karlskrona – tillkomst – kortfattad historik

1892 föddes en gosse i Lekaremåla by i Älmeboda socken, belägen strax norr om gränsen mellan Blekinge och Småland. Gossens namn blev Carl Ossian och han var yngst i en skara om sex barn.

Som flera andra unga män i denna trakt gick vägen ut i världen via Karlskrona. Den 14 oktober 1909 värvade sig Carl Ossian vid 8. kompaniet på KA 2, Blekinge kustartilleriregemente.

Under den avtalade kontraktstiden om sex år mognade två, - för Militärhemmet mycket avgörande insikter och beslut fram hos den unge ambitiöse korpralen Carl Ossian Elmgård. Det ena var betydelsen och vikten av ett, för all menig militär ungdom i Karlskrona, tillgängligt ”Soldathem” med trivsam och studievänlig atmosfär.

Det andra var en längtan att kunna studera till präst. Tack vare stamanställningen och viss annan ekonomisk försträckning kunde Carl Ossian lämna Karlskrona för att studera i Lund. Först till en studentexamen som privatist vid Hermods korrespondensinstitut, därefter teologi vid universitetet.

År 1930 fick Carl Ossian biskopens ”missiv” som extra ordinarie amiralitetspredikant i Kungl. Karlskrona Amiralitetsförsamling.

Under de följande åren tog planerna för en ”verklig ungdomsborg” allt fastare form. I december 1940 utnämndes Carl Ossian till amiralitetspastor (dvs kyrkoherde) i Amiralitetsförsamlingen och fick därmed, enligt egen uppfattning, den position från vilken han kunde börja arbetet med att realisera sin stora dröm om ”Militärhemmet”.

Medel för att finansiera projektet började insamlas från och med 1941, på så sätt att Carl Ossian uppsökte skeppsredare och industriidkare på olika platser runt om i landet, dock företrädesvis i Stockholm och Göteborg. Här introducerade han sin idé, fick god förståelse för densamma och många tecknade bidragsandelar.

Fortsättning

Samarbetspartners

1.Ubåtsflottiljen
3.Sjöstridsflottiljen
4.Sjöstridsflottiljen
Sjöstridsskolan
Amf1
Marinbasen

Beijers
Succé
Yoga Sangam
Luddwes

hushållscenter