Kyrksal

Militärhemmet har en kyrksal som rymmer 15 personer. Vi eftersträvar att i Amiralitetsförsamlingens regi kunna genomföra veckomässor. Ett större samarbete med Amiralitetsförsamlingen är under utveckling.

Besök gärna Amiralitetsförsamlingen på Internet: Klicka här

Samarbetspartners

1.Ubåtsflottiljen
3.Sjöstridsflottiljen
4.Sjöstridsflottiljen
Sjöstridsskolan
Amf1
Marinbasen

Beijers
Succé
Yoga Sangam
Luddwes

hushållscenter