Gym

Ett gym omfattande cirka 100 kvadratmeter finns sedan sommaren 2008 i byggnadens källarvåning. Gymmet är i första hand avsett för sjömän och soldater samt Försvarsmaktens övriga personal. Alla är dock välkomna att träna på vårt gym. Avgiften betalas antingen per tillfälle eller genom köp av månadskort.

Relaxavdelning

En relaxavdelning omfattande cirka 30 kvadratmeter finns sedan sommaren 2008 i byggnadens källaravdelning. Relaxavdelningen innehåller dush och bastu och är i första hand avsedd för försvarsmaktens personal. Alla är dock välkomna att använda vår relaxavdelning. Avgiften betalas antingen per tillfälle eller genom köp av månadskort.

Samarbetspartners

1.Ubåtsflottiljen
3.Sjöstridsflottiljen
4.Sjöstridsflottiljen
Sjöstridsskolan
Amf1
Marinbasen

Beijers
Succé
Yoga Sangam
Luddwes

hushållscenter