Bibliotek

Ett pocket bibliotek med cirka 120 moderna titlar är placerat i trapphallen på husets andra våning. Utlåningen som är kostnadsfri sker genom att man efter att ha läst sin lånade bok ställer tillbaka den så att andra kan låna den.

Samarbetspartners

1.Ubåtsflottiljen
3.Sjöstridsflottiljen
4.Sjöstridsflottiljen
Sjöstridsskolan
Amf1
Marinbasen

Beijers
Succé
Yoga Sangam
Luddwes

hushållscenter